Модификация на въпросника за риска от самоубийство t. Н. Разуваева

За да се предотвратят опитите за самоубийство, е разработен въпросник за риска от самоубийство от Шмелев А.Г. Впоследствие психологът Т.Н. Разуваева прави някои корекции в него. Този въпросник се използва от голям брой специалисти и помага за предотвратяване на опити за самоубийство. Той е насочен към по-големите ученици, но на практика се прилага и към тези в по-напреднала възраст.

Депресивно състояние

Тестване на

На изследваното лице се предлага да се запознае с формуляра на Т. Разуваева за оценка на риска от самоубийство.Н. Разуваева. Това е списък от 29 твърдения. Ако изследователят е съгласен с някое от тях, той поставя знак "+". Съответно, ако той/тя смята, че дадено твърдение във въпросника за риска от самоубийство не се отнася за него/нея, той/тя ще посочи знак "-". За да се опрости тълкуването на резултатите, на изпитвания се дава празен формуляр, наречен регистрационен формуляр.

Въпросник за риска от самоубийство на Т. Разуваева.Н.:

 1. Вярвате, че усещате нещата много по-силно от повечето хора.
 2. Често ли ви спохождат мисли за самоубийство?.
 3. Искали ли сте някога да постигнете статут в живота?. Сега сте сигурни, че няма да го получите.
 4. Ако нещо се обърка, ви е изключително трудно да се заемете с нова задача.
 5. Чувствате, че нямате никакъв късмет в живота.
 6. Обучението ви е станало много по-трудно от преди.
 7. Убедени сте, че другите хора са по-удовлетворени от живота си, отколкото вие.
 8. Смъртта не е грях, тя е изкупление за предишни грешки.
 9. Само зрял, независим и самостоятелен човек може да взема решения да отрежете своя живот.
 10. Понякога имате пристъпи на неконтролируем плач или неконтролируем смях.
 11. Предпазливи сте към хора, които са по-приятелски настроени към вас, отколкото очаквате.
 12. Вярвате, че сте обречени. Извършване на изследвания
 13. Ако помагането на друг човек ви кара да се чувствате некомфортно, то едва ли е искрено.
 14. Имате усещането, че никой около вас не ви разбира.
 15. Лице, което оставя ценна вещ без надзор и въвежда в заблуждение другите, е също толкова виновно, колкото и лицето, което краде вещта под въздействието на силно изкушение.
 16. В миналото не е имало епизоди на подобен провал, след който сте смятали, че всичко е приключило.
 17. Като цяло сте доволни от съдбата си.
 18. Вярвате, че е необходимо да поставите точка на всички точки във времето.
 19. В живота ви има хора, които могат да повлияят радикално на решенията ви.
 20. Ако сте обект на тормоз, мислите, че трябва да.. да докаже на всички, че е несправедливо.
 21. Често сте толкова обзети от тревога, че ви е трудно да говорите.
 22. Чувствате, че повечето обстоятелства в живота са много несправедливи към вас.
 23. Понякога си мислите, че правите лоши или ужасни неща.
 24. Чувствате, че бъдещето ви е безнадеждно.
 25. Сигурни сте, че повечето хора успяват да постигнат целите си с нечестни средства.
 26. Бъдещето ви се струва неясно, което ви кара да смятате, че е глупаво да планирате прекалено много.
 27. Сигурни ли сте, че малко хора са преживели това, което вие преживяхте наскоро?.
 28. Всичките ви преживявания са от остро естество. Не можете да се отървете от мислите за това, което се е случило наскоро.
 29. Обикновено действате импулсивно, т.е. прибързано.

След като изследваното лице е оценило всички твърдения от въпросника на Разуваева за риска от самоубийство, то е свободно да отиде. Задачата на специалиста е да интерпретира резултатите и да прецени доколко е уместно да се назначи психотерапия.

рисков фактор за самоубийство

Идентифициране на рисковите фактори

Съществуват няколко критерия, по които се оценява резултатът. Всяка от тях е представена като отделна скала (вж. таблицата по-долу). За всеки критерий оценителят преброява броя на твърденията, за които изследователят е дал положителен отговор. Получената стойност се умножава по определен коефициент.

Анализът на резултатите след попълването на въпросника за риска от самоубийство позволява на оценителя да заключи дали въпросното лице има потенциал да извърши самоубийство. Освен това психологът може да оцени и тежестта на рисковите фактори. Колкото по-близо е стойността до максималната възможна стойност, толкова по-голяма е вероятността от самоубийство.

КритерийПореден номер на изявлениятаМаксимално допустима стойност на рисковия фактор
Доказуемост12; 14; 20; 22; 276
Афективност1; 10; 20; 23; 28; 296,6
Уникалност1; 12; 14; 22; 276
Наглост2; 3; 6; 7; 217,5
Социален песимизъм5; 11; 13; 15; 22; 256
Преодоляване на културните бариери8; 9; 187
Максимализъм4; 166,4
Времева перспектива2; 3; 12; 24; 26; 276,6
Антисуициден фактор17; 196,4

Както беше споменато по-горе, стойността трябва да се умножи по определен коефициент. Списъкът на индексите е представен в таблицата по-долу.

КритерийКоефициент
Доказуемост1,2
Афективност1,1
Уникалност1,2
Несъстоятелност1,5
Социален песимизъм1
Преодоляване на културните бариери2,3
Максимализъм3,2
Времева перспектива1,1
Антисуициден фактор3,2

Тълкуване на резултатите: демонстративност и афективност

Тълкуване на резултатите

Ако идентифицираният рисков фактор във въпросника за риска от самоубийство е на най-високото си ниво, анализираният определено се нуждае от психологическо лечение. Колкото по-нисък е резултатът, толкова по-малка е вероятността човек да иска да се самоубие.

Терминът "демонстративност" се отнася до желанието да се привлече вниманието на другите към собствените нещастия. Целта е човекът да бъде разбран и да бъде постоянно съпричастен към него. Субектът може да се държи така, сякаш наистина иска да се самоубие. Това обаче не е нищо повече от вик за помощ. Най-опасната комбинация от демонстративност и емоционална твърдост. В този случай изследваното лице наистина е склонно към самоубийство.

Афективността е състояние, при което "гласът на разума" е заглушен от емоциите. Понякога е налице пълно блокиране на интелекта. С други думи, индивидът реагира на ситуацията само емоционално.

Вик за помощ

Уникалност и неуспех

Въз основа на резултатите от въпросника за риска от самоубийство може да се заключи дали въпросното лице смята, че животът му е коренно различен от този на другите. Ако човек е сигурен, че е уникален, той ще намери нестандартни начини за излизане от травмиращи психични ситуации. По-специално, самоубийство. Характеризира се с неспособност за оценка на собствения и чуждия опит.

Несигурност - отричане на значимостта на собствената личност. Човек е сигурен, че никой няма нужда от него на този свят. Човекът си мисли, че не знае нищо, че не е достатъчно развит физически или умствено. С други думи, той/тя е сигурен/а, че е лош/а във всичко.

Социален песимизъм и разрушаване на културните бариери

Субектът чувства, че светът около него е враждебен към него. В дълбините на душата си той е убеден, че е недостоен за всички.

Преодоляването на културните бариери е много опасно състояние. Индивидът превръща самоубийството в култ. Смята, че само той има право да решава собствената си съдба.

Максимализъм и времева перспектива

Човекът е инфантилен. Освен това той насочва вниманието си само към неуспехите. Анализаторът не прави планове за бъдещето, защото е сигурен, че те са трудно осъществими.

Психокорекционна работа

Антисуициден фактор

Ако индексът в този случай е близък до максималния или равен на него, лицето напълно осъзнава степента на отговорност за най-близките си. Субектът разбира, че самоубийството е грях. Свързва се и с физическа болка.

В заключение

Въпросник за риска от самоубийство на Т. Разуваева.Н. Разуваева помага да се разбере дали въпросното лице е склонно към самоубийство. Психотерапията е показана, ако са налице предпоставките за това.

Статии по темата