Морфологична проверка: определение, характеристики

Клиничните и радиологичните симптоми могат да подскажат естеството на тумора в тялото, но Определете естеството на тумора Хистогенетичната идентичност може да се определи само чрез морфологично потвърждаване на диагнозата. Основната цел на тази диагноза е да се направи повторна проверка на диагнозата рак, за да се потвърди и да се избере ефективен курс на химиотерапия.

Морфологична проверка

Резултати при онкологичен пациент

Когато за пръв път чуят от лекаря за необходимостта от морфологична диагностика, много хора нямат представа какво е това и за какво служи.

Проверката е важно съображение, без което не може да се вземе решение за по-нататъшни действия. Морфологичната верификация е медицинска процедура, която помага да се потвърди или отхвърли онкологична диагноза. За да извършите теста, ще трябва да получите материал от. Изборът му зависи главно от локализацията на масата. След прегледа специалистът определя по-нататъшното лечение, което може да бъде консервативно или хирургично в зависимост от резултатите. Само след морфологично потвърждение може да се планира подходящо лечение. Проверката е показана при големи маси или дифузни промени в органа или неговите структури. За морфологично изследване се взема тъкан, както следва:

 • При повърхностни тумори се вземат остъргания и натривки;
 • плитки възловидни образувания могат да бъдат пробити;
 • Ако не е възможно да се направи пункция, се взема биопсия и се отстранява парче тъкан;
 • След неуспешна верификация чрез всички горепосочени методи се взема отворена биопсия.

Морфологичното потвърждаване на диагнозата на практика не се различава от цитологичната пункция. За да се вземе материал за изследване, на лицето първо се прави анестезия на меките тъкани и кожата, след което се прави лек разрез на кожата, през който се вкарва специален инструмент в меките тъкани и директно в туморната тъкан. Всички следните стъпки зависи пряко от използвания инструмент.

Методи за проверка

Стандартният метод за хистологично потвърждаване на диагнозата е чрез вземане на тънки срезове от биопсични проби тъкани за последващо микроскопско изследване. Те предоставят полезна информация за състава на тумора.

Морфологичната проверка на тумора може да се извърши чрез

 • хистохимия;
 • Имунохистохимия;
 • имунофлуоресценция;
 • чрез ензимен имуноанализ.

Независимо кой метод на изследване е избран, целта на проверката е не само да се определи видът на тумора, но и да се оценят клетъчните модификации. Въз основа на резултатите от проучването е възможно да се вземе недвусмислено решение и да се избере терапия.

Хистохимично изследване

Хистохимично изследване

Хистохимичната техника може да предостави ценна информация за функционалната активност на дадена маса, нейния вид и хистогенеза. Този метод дава възможност за прецизна диагностика и решава въпроса за диференциацията.

В хистохимията има многобройни реакции, които помагат за идентифициране на различните класове вещества.

Имунохистохимия

Имунохистохимия

IHC е изобразителна техника, която помага да се определи локализацията на вещества в тъканни срезове. Методът се основава на характерното взаимодействие между антигени и антитела, получени чрез специфичен метод.

Имунофлуоресценция

Резултати от имунофлуоресценция

Методът на изследване се основава на чувствителността на флуоресцентната микроскопия и специфичността на имунологичната реакция. При тази процедура туморната тъкан се оцветява със специално багрило, което помага на лекаря да постави точна диагноза на тумора. Характерните особености на този метод са неговата простота и минималното количество използван материал.

Имунологичен анализ

Биопсия от Трепан

Диагностичният метод е силно чувствителен към откриване на минимални количества от веществото. В Текущи методи С помощта на този метод се определя локализацията на антигена. За анализа се използват специфични ензими за откриване на рак.

Независимо от избрания метод, целта на всяко морфологично изследване е да се определи точно видът на тумора и да се оценят промените на клетъчно ниво. Най-просто казано, морфологичната проверка е определянето на вида на тумора и неговата степен за правилен избор стратегия за лечение.

Методи за получаване на материал за морфологично изследване

Спектър на дисплазията

За морфологична проверка на диагнозата трябва да се получи тъкан. Това може да стане по следните начини:

 1. Трепанова биопсия - счита се за една от най-успешните процедури, въпреки че има някои недостатъци. Използваме специална игла с вътрешен режещ механизъм, за да аспирираме материала. Те се използват за получаване на тъканна колона от тумора. Този метод позволява морфологична проверка на гърдата, простатата, белия дроб, черния дроб, гръбначния стълб и лимфните възли.
 2. Инцизионната биопсия е най-популярният метод. Извършва се със скалпел, който изтегля материал от центъра на подозрителната зона в периферията на тумора. Това винаги трябва да се прави извън зоните на оток, некроза и кръвоизлив на гранулационна тъкан.
 3. Ексцизионна биопсия - същността на този метод е пълното радикално отстраняване на тумора. Подходящ е само ако туморът е малък. В такъв случай този метод е за предпочитане, тъй като има както диагностична, така и терапевтична стойност.

Вашият лекар определя метода на морфологична проверка в зависимост от конкретната ситуация.

Последователност на морфологичните промени

Каква е морфологичната проверка на диагнозата и в каква последователност настъпват промените при развитието на рака, не знаят много хора. За съжаление повечето хора започват да се интересуват от тази информация едва когато се сблъскат с проблем.

Онкологията преминава през определени етапи в развитието си и в резултат на морфологичната проверка лекарят може да наблюдава различни нюанси на развитие. При проверката могат да се открият следните промени в тъканите:

 • Дифузна и фокална хиперплазия - процесът не е опасен и е обратим;
 • Метаплазията е доброкачествена неоплазма;
 • Дисплазията е предраково образувание;
 • Ракът in situ е пред-инвазивна ракова лезия;
 • микроинвазия;
 • Напреднал рак с метастази.

Интервалите между изброените стъпки са индивидуални и могат да варират от няколко месеца до десетилетия във всеки отделен случай.

Основната цел на морфологичната диагноза е да се определи тъканната идентичност на тумора. Определят се не само наличието и видът му, но и степента на клетъчна атипия и нарушаване на тъканта. Най-често се извършва морфологична проверка щитовидна жлеза, млечна жлеза, простата, черен дроб, бъбреци и гръбначен стълб. Методът на изпитване се определя индивидуално за всеки случай.

Статии по темата