Болус инфузията е техника за инжектиране на лекарства

В случаите, когато медицинските специалисти трябва бързо да увеличат концентрацията на определен лекарствен компонент в организма на пациента, те прибягват до болус метод на приложение на активното вещество. Това инжектиране се състои в прилагане на голям обем от лекарството и ускорява началото на действието му. Болус инфузията е техника, която често е последвана от интравенозно вливане, което вече помага за постепенното транспортиране на останалото необходимо количество лекарство в тъканите на пациента. Процедурата може да бъде извършена интравенозно или интрамускулно, или подкожно и интратекално.

Описание на метода

Когато се разглежда какво означава да се прилага болус, е важно да се разбере, че този метод на транспортиране на лекарството увеличава максимално концентрацията на използваното лекарство в края на манипулацията. По-късно, с течение на времето, нивото на концентрация постепенно ще намалява. Измерването на плазмената концентрация на фармакологично съединение непосредствено след процедура по болус инжектиране може да се използва за изчисляване на разпределението на лекарството.

прилагане на лекарство на пациент

Интрамускулни инжекции

Болус инжекциите са най-често използваният метод за прилагане на класически ваксини, когато се поставят като интрамускулни инжекции. Когато се инжектира в мускула, на тялото на пациента се дава време да абсорбира входящото лекарство и да произведе антитела за укрепване на имунната система.

Лекарства с аналгетично действие, контрацептивни хормонални съединения и тестостерон също могат да се инжектират интрамускулно. Повечето интрамускулни болусни инжекции се поставят в области на тялото, като горната част на ръката или горната част на бедрото. Фактът, че тези области се характеризират с повишена мускулна маса, както и способността за разпространение на инжектираното лекарство по повърхността на мускула.

Инжектиране на лекарства във вена

Интравенозното болусно инжектиране е техника за пренасяне на лекарството директно във вената на пациента. Такива манипулации често се извършват преди поставянето на интравенозно лечение на пациента, за да се увеличи количеството на лекарството за кратко време чрез инжектиране и след това да се допълни до необходимия обем чрез капково приложение. Тази верига се използва най-често, когато антибиотиците и лекарствата за химиотерапия трябва да бъдат транспортирани в тялото на пациента. Първоначалната болус инжекция позволява на медиците бързо да овладеят температурата и да контролират инфекцията, преди да започне основният курс на лечение.

болус инжекция

Подкожни болус инжекции

В някои случаи лекарите използват и подкожни болус инжекции, когато лекарствата трябва да бъдат освободени. Тези инжекции позволяват на лекарството да проникне постепенно в биологичните мембрани, което осигурява дълготрайни резултати.

Този метод се използва например при резидентно лечение на наркозависими лица. Техниката е особено полезна, когато вените на човека са станали неизползваеми за медицински инжекции в резултат на пристрастяване към наркотици. Морфинът и инсулинът също могат да се дават подкожно.

техника на болус

Интратекална инжекция

Интратекалната болусна инжекция представлява освобождаване на лекарство директно в обвивката на гръбначния мозък на пациента. Техниката се прилага в много случаи, например когато е необходимо да се приложи анестетик на раждаща жена. Процедурата се използва ефективно и за прилагане на анестетични медикаменти и лекарства за химиотерапия.

Пътят, по който се поставя болус инжекцията, зависи пряко от целите на лекаря и нуждите на пациента, както и от скоростта, с която трябва да се приложи лекарството. Процедурата е много ефективна, когато човек се нуждае от спешно лечение, както и в ситуации, когато се провежда лечение на рак или диабет. Болусният метод на приложение ускорява началото на действието на лекарството, което в някои случаи може да определи дали пациентът ще оцелее или не.

Статии по темата